Home » DIOCÈSE / ÉVÉNEMENTS » Famangian'ny Arseveka Mgr Benjamin Ramaroson ny Malagasy tao Paris

Famangian'ny Arseveka Mgr Benjamin Ramaroson ny Malagasy tao Paris

Famangian'ny Arseveka Mgr Benjamin Ramaroson ny Malagasy tao Paris - Archidiocèse d'Antsiranana

Voalohan-taona tahaka izao no fandalovan'ny Arserveka mitsidika ireo zanaky ny arsidiosezy avaratra sy ny paroasy malagasy ao Paris. Sorona masina no nanamarihana ny fitsidihana  ary faranana amin'ny fanalana hetaheta..Izao no hafatra :

Faly mihaona amintsika mianakavy indray amin’ny alalan’ity gazetintsika ity. Miarahaba antsika jiaby tratry ny taona vaovao 2017. Vaovao ny taona raha ny fontsika vaovao izany hoe fo onenan’Andriamanitra ka tsy feno zavatra maro mi “encombré” azy toa ny fitivantena, fialonana, avonavona, lainga, fitapitaka….
Raha mahatsikaritra tokoa isika ireo toetra ireo dia mampitodika antsika mandrakariva amin’ny lasa ary indrindra mitondra korontana sy herisetra eo anivon’ny fiainana andavanandro. Vaovao ny fontsika raha fitiavana, finoana, fanentanana, fahamarinana… no mameno ny fiainantsika. Filaminana, fandriam-pahalemana, fihavanana no vokatra entin’ireo toe -panahy ireo.
Nanomboka tamin’ny Alahady faha-2 mandavantaona dia nasain’ny Eglizy nandinika isika ka nametra-panontaniana hoe : “Iza marina i Jesoa eo anivontsika ?”.
Miankina amin’ny valin’io fanontaniana io no hahafahantsika manova ny fontsika ho fo vaovao. Manampy antsika amin’izany ny fampianaran’i Jesoa teny an-tendrombohitra izay natomboka tamin’ny Alahady lasa teo ny fandalinana azy.
Md Matio izay vakintsika amin’ity taona A ity dia nampianatra ny vahoaka Jody. Nangoniny arakaraky ny lohahevitra ny fampianaran’i Jesoa sy ireo famantarana ary fahagagana nataony mba hanampy izay mamaky azy hino fa i Jesoa tokoa no ilay Mesia nandrasan’ny vahoaka Jody. Jesoa tokoa no famonjena ary Izy Mpiara-belona amintsika, miara-dàlana amintsika. Hiezahantsika àry ny handray an’izany fampianarana izany amin’ny alalan’ny fandalinam-pinoana ataontsika amin’izao vaninandro mandavantaona izao. Mirary soa anareo hanatanteraka izany. Ankinintsika amin’i Masina Maria Renin’ny Famindrampo ny ezaka ataontsika. Mitsodrano anareo. Mivavahà ho ahy.

Mompera Eveka Benjamin Marc Ramaroson, cm

08/02/2017 commentaires (1)

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA

ECAR RADIO FANIRY ANTSIRANANA - Archidiocèse d'Antsiranana

Ecoutez la Radio Faniry en ligne

Archidiocèse d'Antsiranana

Mission 2020 - 2021 Les prêtres du diocèse Antsiranana

Archidiocèse d'Antsiranana

VAVAKA FAMINDRAMPO Anisan'ireo fototra dimy hiainana ny taona masina famindrampo ato amin'ny diosezy ny vavaka atao miaraka amin'i Papa François

Archidiocèse d'Antsiranana

Soutien des activités apostoliques et charitables du diocèse

Association humanitaire AKAMASOA

Association humanitaire AKAMASOA - Archidiocèse d'Antsiranana

Père Pedro fait partie des individus exceptionnels dont la vision, les réalisations et les bonnes œuvres, incarnent l’essence de Saint-Vincent de Paul (Apôtre et témoin de la charité du Christ auprès des pauvres). Actuellement 25 000 personnes vivent dans les villages d’AKAMASOA (Antananarivo) et sont à la charge directe de cette association de laquelle le père Pedro est fondateur en 1989. Avec toute son équipe, il mène un combat sans relâche et sans fin depuis 26 ans... Faire connaître son site internet est une manière de participer à son combat qui est aussi le nôtre, nous sommes Oloaraiky

Communiqué de la conférence épiscopale malgache

Soyez miséricordieux comme le père !
Archidiocèse d'Antsiranana

HAFATRA HO ANAREO TANORA KATOLIKA ETO AM-PAMARANANA IZAO JMJ-MADA 8 NATAO TETO FIANARANTSOA NY 15-20 SEPTAMBRA 2015.

Archidiocèse d'Antsiranana

MARTYR de la foi et de la charité, béatifié le 15 avril 2018. Prenons le temps pour une NEUVAINE DE PRIÈRE AVEC RAMOSE LUCIEN BOTOVASOA OLOTSAMBATRA

EXCLUSIF : LETTRE OUVERTE DE MGR BENJAMIN

Chaque région doit profiter de ses richesses ..